fbpx

 

Konkurs!
Konkurs dobrych praktyk
wykorzystania technologii w nauczaniu przez szkoły
biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”.

Zapoznaj się

Weź udział w bezpłatnym
projekcie "Lekcja:Enter"!

zgłasza dyrektor szkoły

O projekcie

„Lez9kcja:Enter” to największy projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych w całej Polsce ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami.

Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Vademecum" została wyłoniona przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych do realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach projektu "Lekcja:Enter”.

Cel projektuProjekt grantowy pn. "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" “ w ramach Lekcja:Enter” powstał, by wspierać szkoły i nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych, nowoczesnych lekcji, z wykorzystaniem e-zasobów i nowych technologii. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli w opolskich i dolnośląskich szkołach i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Do projektu z każdej szkoły zgłaszają się zespoły składające się z dyrektora i nauczycieli. Zespoły te nie mogą liczyć mniej niż:

             *   2–3 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia mniej niż 10 nauczycieli;

             *   4 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia od 10 do 20 nauczycieli;

             *   5 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia powyżej 20 nauczycieli.

Szkolenia w projekcie grantowym "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach projektu „Lekcja:Enter” są przeznaczone dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego. Nauczyciele zgłaszający się do projektu z danej szkoły mogą wybrać jedną z 9 grup przedmiotowych, w ramach której wezmą udział w szkoleniu. Są to:

             1. edukacja wczesnoszkolna;

             2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

             3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;

             4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

             5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;

             6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

             7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;

             8. informatyka – szkoły podstawowe;

             9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.

W ramach projektu grantowego uczestnik może wziąć udział w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

Jak się zgłosić?

Nauczyciele nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują. Proces rekrutacji rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia przez przedstawiciela kadry zarządzającej szkoły chęci przystąpienia szkoły do projektu grantowego pn. "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Zrobisz to:

W każdej chwili możesz:

        1)  skontaktować się z nami poprzez platformę projektu: https://lekcjaenter.pl/login

        2)  skontaktować się mailowo z pracownikiem zajmującym się rekrutacją: enter@vademecum.nysa.pl

        3)  skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy (na dole strony)

        4)  skontaktować się z nami telefonicznie 77 435 12 54 w.26 lub +48 721 860 739

 

Regulamin projektu do pobrania

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna to proces edukacyjny zaplanowany dla każdego nauczyciela obejmujący: 

1)  w przypadku nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących:

          * uczestnictwo w szkoleniu - 40 godzin, w tym 32 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online,

2)  w przypadku nauczycieli informatyki:

          * 35 godzin szkolenia stacjonarnego i 5 godzin szkolenia online.

Ponadto:

        * przygotowanie min. 2 scenariuszy zajęć z uczniami, 

        * przeprowadzenie 2 obserwowanych lekcji z uczniami, poddanych ewaluacji wewnętrznej oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 

Ukończenie ścieżki edukacyjnej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków: 

        * rejestracja uczestnika projektu poprzez platformę (uzupełnienie kwestionariusza uczestnika projektu), 

        * wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych,

        * osiągnięcie min. wymaganego progu frekwencji w szkoleniach,

        * uczestnictwo w min. 80% godzin szkolenia stacjonarnego i 100% godzin szkolenia online,

        * wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia; 

        * przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 

        * uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela scenariuszy lekcji,

        * przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami, poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi operatora,

        * poświadczenie na platformie uczestnictwa w 8 h szkolenia online lub 5 h szkolenia online w przypadku nauczycieli informatyki,

        * wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji,

        * odbiór certyfikatu ukończenia szkolenia.

Certyfikat uczestnictwa w projekcie grantowym otrzymają ci uczestnicy projektu, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną, czyli łącznie spełnią wszystkie warunki opisane powyżej. 

Korzyści uczestnictwa

„Lekcja:Enter” jest największym obecnie w Polsce programie szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. 

 

Biorąc udział w projekcie: 

* nauczysz się jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, także na urządzeniach mobilnych; 

* poznasz edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu, np. tabletów, smartfonów czy modułów elektronicznych i aplikacji oraz dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach; 

* poznasz społeczności aktywnych nauczycieli, np. na Facebooku; 

* nauczysz się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą metody Webquest i jak stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK; 

* przygotujesz się do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych i wypróbujesz w działaniu przygotowane w ramach szkolenia 2 scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK; 

* dowiesz się, jak wspierać realizację podstawy programowej własnego przedmiotu korzystając z technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 

* nauczysz się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, korzystać z gotowych materiałów i tekstów źródłowych zgodnie z prawem autorskim, a także nauczą się udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach. 

 

W efekcie po ukończeniu szkolenia pn. "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach projektu „Lekcja:Enterbędziesz częściej i w większym stopniu wykorzystywać na lekcjach różnego rodzaju ogólnodostępne sprzęty i e-zasoby, stosując aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK.

O grantobiorcy

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum została wyłoniona przez Fundację Orange wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych do realizacji na terenie województw: dolnośląskiego oraz opolskiego bezpłatnego projektu dla nauczycieli pn. "Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Czas realizacji projektu od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2022.

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie została wpisana w dniu 27 maja 2011 roku do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Opolskiego a w sierpniu 2019 r. uzyskała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty.

Prowadzi działalność edukacyjną na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności. Terenem działania Placówki jest przede wszystkim województwo opolskie i województwa ościenne (dolnośląskie i śląskie).

Pełna oferta Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum znajduje się na stronie www.vademecum.nysa.pl.

Zgłoś szkołę

Zgłaszam do Projektu Grantowego „Cyfrowe VADEMECUM Nauczyciela w Opolskich i Dolnośląskich Szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter realizowanego przez

Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie

szkołę:

Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do projektu grantowego „Cyfrowe Vademecum Nauczyciela w Opolskich i Dolnośląskich Szkołach” i akceptuje wszystkie jego postanowienia.


Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? 
Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

Text

Akceptuję RODO.

Lub odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie


Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum 
ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa 
tel. 77 435 12 54, +48 721 860 739
e-mail:  enter@vademecum.nysa.pl 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok